Ομότιμο Μέλος (Fellow Member)

 

Κριτήρια
 
Τα μέλη που εμπίπτουν στη συγκεκριμένη κατηγορία Μελών καθορίζονται αποκλειστικά και μόνο από το εκάστοτε Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τα εξής βασικά κριτήρια:  

1.  Πλήρες Μέλος του ΚυΣυΔΑΔ για 10 έτη

             ΚΑΙ

2.  Συνεισφορά: Μέλη στην εν λόγω κατηγορία θα πρέπει να έχουν διατελέσει Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τουλάχιστον 1 πλήρη θητεία ή να έχουν διατελέσει Μέλη των Επιτροπών του Συνδέσμου για τουλάχιστον 4 χρόνια με αποδεδειγμένη ενεργό συμμετοχή.