Βοηθός Γραμματέας

 

Μαρία Σπυρίδης
Διευθύντρια People & Organisational Effectiveness, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

Eλληνική Τράπεζα

 
Κύριες Αρμοδιότητες:
- Βοηθά τον/την Γραμματέα στην εκτέλεση των καθηκόντων του/της.
 - Αναπληρώνει/ αντικαθιστά τον/τη Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας του/της .
-
Έχει ευθύνη για τα αρχεία του Συνδέσμου διασφαλίζοντας ότι υπάρχει ξεκάθαρη πολιτική και διαδικασίες για την αποτελεσματική διαχείριση των αρχείων και της αλληλογραφίας του Συνδέσμου.

-
Επιβεβαιώνει ότι τα διάφορα έγγραφα του Διοικητικού Συμβουλίου και η Σφραγίδα του Συνδέσμου ταξινομούνται και φυλάσσονται.

-
Επιβεβαιώνει ότι το Μητρώο των Μελών του Συνδέσμου ενημερώνεται ορθά και αποτελεσματικά.

-
Χειρίζεται όλα τα θέματα που αφορούν τις διαδικασίες έγκρισης αιτήσεων για εγγραφή νέων μελών, τις αποχωρήσεις και τις διαγραφές.

-
Διαχειρίζεται την υπηρεσία εξυπηρέτησης και υποστήριξης των μελών (συμπεριλαμβανομένης της ανταπόκρισης σε θέματα/ ερωτήματα των μελών).

- Παρακολουθεί τις εργασίες της Επιτροπής Συντονισμού περιοχών Λεμεσού & Πάφου και διασφαλίζει ότι ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του Συνδέσμου.
-
Αναλαμβάνει οποιεσδήποτε άλλες σημαντικές εργασίες που του /της ανατείθενται από τον/τη Γραμματέα ή/και τον/την Πρόεδρο.

 
Βιογραφία:

Η Μαρία Σπυρίδης είναι η Διευθύντρια της ομάδας People & Organisational Effectiveness, στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Ελληνικής Τράπεζας, όπου είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό και τη διαχείριση των Σχέδιων Αμοιβών και Κινήτρων, των Συστημάτων Ταλέντων, Απόδοσης και Ανατροφοδότης, καθώς και για τις Οργανωτικές Αναδιαρθρώσεις. Η Μαρία κατέχει εκτενή εμπειρία στον Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού πέραν των 15 χρόνων. Πριν την ένταξη της στην Ελληνική Τράπεζα, εργάστηκε στη Συμβουλευτική Ομάδα Ανθρώπινου Δυναμικού της Deloitte, ως Ανώτερη Διευθύντρια και προηγουμένως στην EY στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. Η Μαρία ήταν από τους πρώτους επαγγελματίες στον κλάδο Διεύθυνσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο που πιστοποιήθηκε για παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με το πρότυπο ποιότητας “Investors in People”. Η Μαρία είναι Chartered μέλος του Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD). Κατέχει μεταπτυχιακό (MSc) στη Διεύθυνση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού από το Πανεπιστήμιο London School of Economics and Political Sciences (LSE) και πτυχίο (BSc) στο Operations Management από το Πανεπιστήμιο Lancaster.

 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Μαρία Σπυρίδης μέσω του LinkedIn: