Ταμίας

 

Αθηνά Νεοφύτου

Βοηθός Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού
Χ.Α Παπαέλληνας Εμπορική Λτδ (Υπεραγορές Αλφαμέγα)
 
Κύριες Αρμοδιότητες:
- Διασφαλίζει τη σωστή διαχείριση των οικονομικών του Συνδέσμου με στόχο την επιτυχή υλοποίηση της βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης στρατηγικής του, ακολουθώντας πιστά τις σχετικές διαδικασίες.
- Δημιουργεί, παρακολουθεί και ενημερώνει/ αναθεωρεί τον ετήσιο Προϋπολογισμό του Συνδέσμου ακολουθώντας πιστά τη σχετική διαδικασία και ενημερώνοντας το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτά διαστήματα.
- Επιβεβαιώνει ότι τηρούνται τα αναγκαία λογιστικά βιβλία και ότι διενεργούνται οι αναγκαίες πληρωμές/ οφειλές από τον Σύνδεσμο
- Δημιουργεί και παρουσιάζει σχετικές εκθέσεις (reports) στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα μέλη του Συνδέσμου.
- Επιβεβαιώνει ότι διενεργούνται οι αναγκαίες εισπράξεις / οφειλές προς τον Σύνδεσμο σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες.
- Επιβεβαιώνει ότι εκδίδονται οποιεσδήποτε απαραίτητες αποδείξεις.
- Εκδίδει επιταγές σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες.
- Διαχειρίζεται τα Συμβόλαια του Συνδέσμου.
- Διαχειρίζεται και διεξάγει αποτελεσματικά και αντικειμενικά τις διαδικασίες προσφορών του Συνδέσμου.
- Αναλαμβάνει οποιεσδήποτε άλλες σημαντικές εργασίες που του ανατείθενται από τον/την Πρόεδρο.
 
Bιογραφία:
Η Αθηνά Νεοφύτου Ξυναρή έχει γεννηθεί στη Λευκωσία. Έχει ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό της στο τομέα της Διοίκησης Προσωπικού στο Aston Business School στο Birmingham. Εργάζεται ως Βοηθός Διευθυντή στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Εταιρείας Χ.Α Παπαέλληνας Εμπορική Λτδ, διαχειρίστριας των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ, από το 2007. Καθημερινή της πρόκληση η όσο το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση των «πελατών» της, δηλαδή των συναδέλφων της, και το motto της είναι ότι η άλλη όψη της δυσκολίας είναι η ευκαιρία. Τον Ιούλιο του 2014 ολοκλήρωσε με επιτυχία μία σειρά μαθημάτων (80 ώρες) του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις, Σύγχρονες Επιχειρήσεις» με θέματα από την εργατική νομοθεσία. Η Αθηνά είναι υφιστάμενο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυ.Συ.Δ.Α.Δ. κατέχοντας τη θέση του Ταμία.
 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αθηνά Νεοφύτου μέσω LinkedIn