Συμβουλές προς τους Επαγγελματίες της ΔΑΔ

 

    “People often say that motivation doesn’t last. Well, neither does bathing.  That’s why we recommend it daily.”
                                                                                                                                                          ― Zig Ziglar    
 
     
   
                           
                                     Χρήσιμοι Συνδέσμοι

What should managers do to maximize motivation
    Πηγή: ILM's Edge on line

The interpersonal communication skills all managers need
    Πηγή: ILM's Edge on line

How to become a trusted manager
    Πηγή: ILM's Edge on line                                                                                             

"I see something"
- Μια Εμπνευστική Ομιλία

Ταινία με θέμα την Ανθεκτικότητα


 
         
                          
  1. Recruitment - an Employers’ Prospective - Part Two (Available in English only) Artemis Riala 08-Nov-2016
  2. Recruitment - an Employers’ Prospective (Available in English only) Artemis Riala 04-Jul-2016
  3. Μέθοδοι διδασκαλίας και προσέγγισης για την εκπαίδευση ενηλίκων Artemis Riala 08-Dec-2014
  4. Προσλήψεις Προσωπικού και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης Artemis Riala 02-Dec-2014
  5. Do you perform better in high-pressure meetings? (Available in English only) Artemis Riala 17-Nov-2014