Στρατηγικοί Εταίροι

 

Με στόχο την ανταλλαγή απόψεων, την επίτευξη κοινών στόχων και την αντιμετώπιση μιας σειράς από κοινές προκλήσεις, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού διατηρεί στενές επαφές με τους ακόλουθους εταίρους:
CRANET
EAPM
IFTDO
ILERA
WFPMA