Εκδηλώσεις Networking & Team Building

 


- Εκδήλωση με το Διοικητικό Συμβούλιο, 27 Σεπτεμβρίου 2018

- Escape: A Team Building Activity , 04 Μαρτίου 2017 (διαθέσιμο μόνο στα Αγγλικά)

- Εκδήλωση με το ΔΣ και τα Μέλη των Επιτροπών, 18 Νοεμβρίου 2015


- Συμμετοχή στο Legion Run, 04 Απριλίου 2015

- Ποτά με το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Συντονιστική Επιτροπή Λεμεσού-Πάφου, 24 Απριλίου 2014