Μέλος

 

 
Μάριος Χριστοφόρου
Head of HR Shared Services  
Alter Domus
 
Κύριες Αρμοδιότητες:
- Έχει υποστηρικτικό ρόλο στην κατάρτιση, συντονισμό και υλοποίηση του πλάνου εκδηλώσεων / εκπαιδεύσεων του Συνδέσμου πλην του Ετήσιου Συνεδρίου. 
- Εκτελεί καθήκοντα διαχείρισης έργων για σημαντικές εκδηλώσεις/έργα του Συνδέσμου που της ανατίθενται από τον/την Πρόεδρο.
 
 
Βιογραφία:
Ο Μάριος Χριστοφόρου εξασφάλισε το πτυχίο BA Marketing με minor στο Communication από το Arizonas State University και μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού από το Leeds University. Ξεκίνησε την καριέρα του στην εταιρεία Deloitte Ltd, όπου ασχολείτο με όλα τα θέματα του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας. Στη συνέχεια, εργάστηκε στην εταιρεία Cybarco Development Ltd και μετέπειτα στην εταιρεία CPM Corporate Administration Services Ltd, όπου και στις δυο εταιρείες κατείχε τη θέση του Human Resource Manager. Οι κύριες δραστηριότητες του και στις δυο εταιρείες, περιλάμβαναν μεταξύ άλλων, την ετοιμασία και την εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών σχετικές με θέματα ανθρώπινου δυναμικού, σχεδιασμό και εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης, ανάπτυξη και εκτέλεση του σχεδίου στρατηγικής κατάρτισης, καθώς επίσης και την διαχείριση συγκεκριμένων προγραμμάτων και πιστοποιήσεων που σχετίζονται με θέματα Ανθρωπίνου Δυναμικού. Επί του παρόντος, ο Μάριος κατέχει τη θέση του Head of HR Shared Services στην εταιρεία Alter Domus, που είναι παγκόσμιος πάροχος υπηρεσιών με 19 γραφεία και περισσότερους από 1,200 έμπειρους επαγγελματίες. Ο Μάριος είναι μέλος του Συνδέσμου τα τελευταία 10 χρόνια, όπου κατά τα τελευταία 5 χρόνια ήταν μέλος της Επιτροπής CRS & Education.