Μέλος (Εκδόσεις, Ιστοσελίδα & Κοινωνικά Μέσα)

 

Μαρία Γεωργίου

Director 
PwC Cyprus 
 
Κύριες Αρμοδιότητες:

- Διασφαλίζει την ετοιμασία, έκδοση, προβολή και κυκλοφορία των εκδόσεων του Συνδέσμου (έντυπη και ηλεκτρονική μορφή).
- Διαχειρίζεται αποτελεσματικά την Ιστοσελίδα του Συνδέσμου.

- Διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα Κοινωνικά Μέσα του Συνδέσμου.
- Παρακολουθεί τις εργασίες της Επιτροπής Εκδόσεων και διασφαλίζει ότι ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του Συνδέσμου.
- Παρακολουθεί τα δρώμενα και τις εξελίξεις στον τομέα/ευρύτερο περιβάλλον  και διασφαλίζει ότι ο Σύνδεσμος απαντά ή και προβάλλει τις απόψεις του πάνω σε σημαντικά θέματα και εξελίξεις.
- Εκτελεί καθήκοντα διαχείρισης έργων για σημαντικές εκδηλώσεις/έργα του Συνδέσμου που της ανατείθενται από τον/την Πρόεδρο.

 
Βιογραφία:
Η Μαρία ήταν από τα πρώτα άτομα που δημιούργησαν την ομάδα συμβουλευτικών υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού της PwC Κύπρου. Η εμπειρία της περιλαμβάνει έργα στους τομείς οργανωτικών αναδιαρθρώσεων οργανισμών, προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού, διαχείρισης απόδοσης, διαχείρισης αμοιβών και προσλήψεων. Τα τελευταία χρόνια η Μαρία ειδικεύεται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ηγετικής και διευθυντικής ανάπτυξης στελεχών, επαγγελματικής καθοδήγησης (executive coaching) και διεξαγωγής εργαστηρίων στρατηγικής και διαμόρφωση κουλτούρας. Στα 20 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, η Μαρία εργάστηκε με πελάτες σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς όπως δημόσιο τομέα, λιανικό εμπόριο, τραπεζικό τομέα τουριστικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις τεχνολογίας. Έχει επίσης αναλάβει έργα σε χώρες εκτός Κύπρου που περιλαμβάνουν την Ελλάδα, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Γερμανία Ολλανδία, Ιαπωνία και έχει εργαστεί με διεθνείς εταιρίες που προέρχονται από χώρες της Ευρώπης όπως Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο και Ρωσία. Η Μαρία είναι επίσης Υπεύθυνη για θέματα Ανάπτυξης και Κατάρτισης (Learning and Development Director) στην PwC Κύπρου με ευθύνη όσον αφορά στον εντοπισμό αναγκών κατάρτισης, στο σχεδιασμό, οργάνωση και παράδοση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο τη στήριξη της υλοποίησης της στρατηγικής του οργανισμού και την εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων ανάπτυξης με αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών.