Γίνε Μέλος (ως Άτομο)

 

Μπορείτε να γίνετε μέλη του Συνδέσμου συμπληρώνοντας και στέλνοντας την αίτηση εγγραφής για ατομικά μέλη μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά όπως αναφέρονται στην αίτηση.

Οι αιτήσεις μπορούν να στέλνονται ηλεκτρονικά στο info@cyhrma.org ή μέσω φαξ στο 22 318083 ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Τ.Θ. 28785, 2082, Λευκωσία, Κύπρος.
 
Οι αιτήσεις αξιολογούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Συνδέσμου Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού για να διασφαλισθούν τα κριτήρια ένταξης μελών που ισχύουν για την κάθε κατηγορία. Η αξιολόγηση εντάσσεται ως διαδικασία στις κανονικές συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου και ακολούθως οι υποψήφιοι ενημερώνονται για την τελική απόφαση μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος το συντομότερο δυνατό.

Η πρώτη πληρωμή της συνδρομής σας γίνεται μέσα σε 30 ημέρες από την ημέρα γνωστοποίησης της απόφασης μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. Με την πληρωμή της συνδρομής, ενεργοποιείται η ιδιότητα μέλους σας στον Κυ.Συ.ΔΑ.Δ.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@cyhrma.org.