Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

 

Η στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Κυπριακού Συνδέσμου Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού εστιάζεται σε 3 πυλώνες:

Μέλη του Συνδέσμου: Στόχος η υποβοήθηση της προσωπικής τους ανάπτυξης μέσω της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης τους, καθώς και της παροχής  υποστήριξης σε θέματα που τα αφορούν.

Κοινωνία: Στόχος είναι η μείωση της ανεργίας και η παροχή βοήθειας για ένταξη στην αγορά εργασίας. Οι ομάδες που στοχεύουμε είναι οι άνεργοι και οι φοιτητές.

Περιβάλλον: Στόχος του Συνδέσμου είναι η συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος και η προτροπή των μελών για ανάληψη δράσεων φιλικών προς το περιβάλλον.

Πρωτοβουλία ΕΚΕ: Δωρεάν Εκπαιδευτικές Ευκαιρίες, 30 Απριλίου 2014