Οργανισμός - Μέλος (Corporate Member)

 

Εγγεγραμμένος Οργανισμός ή Επιχείρηση ή Υπηρεσία του ιδιωτικού ή του ημικρατικού ή του δημόσιου τομέα που ενδιαφέρεται να συνδεθεί με το Σύνδεσμο με σκοπό να συμμετέχει με αντιπρόσωπο στις διάφορες δραστηριότητες και να συμβάλλει στην επίτευξη των επαγγελματικών και επιστημονικών στόχων και επιδιώξεων του Συνδέσμου.


Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει στο Εγχειρίδιο Πολιτικής τον ακριβή αριθμό των αντιπροσώπων σε σχέση με τον αριθμό εργοδοτουμένων των Οργανισμών Μελών.

Ο Οργανισμός-Μέλος έχει το δικαίωμα να ορίζει ή/ και να αλλάζει το φυσικό πρόσωπο που θεωρείται αντιπρόσωπος του. Ο Οργανισμός - Μέλος οφείλει να ενημερώνει το Σύνδεσμο γραπτώς εγκαίρως πριν από κάθε εκδήλωση όπως αυτό καθορίζεται στο Εγχειρίδιο Πολιτικής.