Επαγγελματικό Πρόγευμα: Εταιρική Υγεία και Ζωή

 

Στις 8 Δεκεμβρίου 2016, πραγματοποιήθηκε το Χριστουγεννιάτικο Επαγγελματικό Πρόγευμα του Κυ.Συ.Δ.Α.Δ στη Λευκωσία στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου με παρουσιαστή τον κο Γιώργο Ιωάννου, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας Dearest Wellness Ltd. Κύριο θέμα ήταν η «Εταιρική Υγεία & Ζωή» και στόχος ήταν να περάσουν πρώτα μηνύματα σε σχέση με μια βιομηχανία η οποία ενώ στο εξωτερικό αποτελεί πλέον συνήθη εταιρική πρακτική, είναι απούσα από τη χώρα μας. Επενδύοντας επαγγελματικά στην Εταιρική Υγεία & Ζωή ο εργοδότης πετυχαίνει αφενός να προσφέρει περισσότερη αξία στη ζωή του ανθρώπινου δυναμικού του και αφετέρου ένα σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση.

Ξεκινώντας με αναφορές στο μέγεθος και στους εμπλεκόμενους σε αυτή τη βιομηχανία παγκοσμίως, στη συνέχεια έγινε μια σύντομη αναδρομή στα διάφορα στάδια εξέλιξής της μέχρι σήμερα. Ακολούθως, με αναφορές σε παγκοσμίου επιπέδου συμβουλευτικούς οίκους, δόθηκαν συγκεκριμένα αριθμητικά παραδείγματα απόδοσης στο κεφάλαιο, διαφόρων στρατηγικών. Η παρουσίαση προχώρησε να εξηγήσει ποια είναι η επιχειρηματική λογική της «Εταιρικής Υγείας & Ζωής» καθώς επίσης έγινε μια πρώτη αναφορά τόσο σε θέματα στρατηγικής και εφαρμογών όσο και στα πλεονεκτήματα στο ανθρώπινο δυναμικό και στην επιχείρηση.

Στη συζήτηση που ακολούθησε, έγινε αναφορά στο πόσο καλά συνάδει μία επένδυση στην Εταιρική Υγεία & Ζωή τόσο με τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, όσο και με την προώθηση των εννοιών του "Investors in People" και της «Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης». Με ρυθμό ανάπτυξης στο 5% και κίνηση 8 δις δολλαρίων παγκοσμίως, τέτοιες πρακτικές έχουν ως λόγο ύπαρξης την επίτευξη κύριων επιχειρηματικών στόχων. Πραγματικά, στο κέντρο της προσοχής είναι η απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού, η διαχείρηση και προώθηση της εμπορικής επωνυμίας, η αμεσότερη κατανόηση των αξιών της επιχείρησης, η διαχείριση και προσέλκυση ταλέντων, η αύξηση της προσωπικής και επιχειρηματικής παραγωγικότητας, η διαχείριση επαγγελματικών σχέσεων, η μείωση απουσιών από την εργασία, η αύξηση του παρουσιασμού, η δημιουργία πιο ώριμων και αποτελεσματικών επιχειρηματικών ομάδων.


Το επόμενο βήμα για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να επενδύσουν στην Εταιρική Υγεία και Ζωή είναι να υπολογίσουν τους πόρους και τη δουλειά που χρειάζονται για την υλοποίηση μιας τέτοιας στρατηγικής, να αποτυπώσουν και να καταλάβουν τη σημερινή θέση της επιχείρησης και του ίδιου του ανθρώπινου δυναμικού σε σχέση με το θέμα, να θέσουν τους στόχους και να εξασφαλίσουν ότι ακολουθούν ένα επαγγελματικό μοντέλο με σωστή μεθοδολογία, στόχο και σκοπό. Πολύ σημαντική επίσης η οικονομική αξιολόγηση με συγκεκριμένους δείκτες και αριθμούς, συστατικό απαραίτητο στην οποιανδήποτε στρατηγική.

Τέλος, είναι σημαντικό να λεχθεί ότι το Χριστουγεννιάτικο Επαγγελματικό Πρόγευμα του Συνδέσμου είχε κοινωνικό χαρακτήρα. Αντί κόστος συμμετοχής, οι συμμετέχοντεςπρόσφεραν είδη πρώτης ανάγκης που συγκεντρώθηκαν για το Βαγόνι Αγάπης, ένα μη κερδοσκοπικό οργανισμό ο οποίος βοηθάει συνανθρώπους μας που ζουν στα όρια της ανέχειας.

Business Breakfast: Corporate Health and Wellness Presentation Business Breakfast: Corporate Health and Wellness Presentation (2447 KB) - Add to my reading list:Add to My reading List