Διοικητικά Συμβούλια - Ιστορία

 

            2019 - 2021
Πρόεδρος: Παναγιώτης Θρασυβούλου
Αντιπρόεδρος: Μαρία Στυλιανού Θεοδώρου
Γραμματέας: Έλενα Σταυρινού
Βοηθός Γραμματέας: Αθηνά Νεοφύτου 
Ταμίας: Μάριος Χριστοφόρου
Μέλος: Μαρία Γεωργίου
Μέλος: Μιράντα Αρχοντίδου
Μέλος: Έλλη Ματσούκα

Μέλος: Αναστασία Φλουρέντζου (Ιούνιος 2019 - Ιούλιος 2020)
Μέλος: Μαρία Σπυρίδης

   
                 
    2017 - 2019
Πρόεδρος: Παναγιώτης Θρασυβούλου
Αντιπρόεδρος: Μαρία Στυλιανού Θεοδώρου
Γραμματέας: Έλενα Σταυρινού
Βοηθός Γραμματέας: Ανδρέας Σαββίδης
Ταμίας: Αθηνά Νεοφύτου
Μέλος: Μαρία Γεωργίου
Μέλος: Μιράντα Αρχοντίδου
Μέλος: Έλλη Ματσούκα
Μέλος: Μάριος Χριστοφόρου

      2015 - 2017
Πρόεδρος: Γιώργος Παντελίδης
Αντιπρόεδρος: Έλενα Σταυρινού
Γραμματέας: Παναγιώτης Θρασυβούλου
Βοηθός Γραμματέας: Μαρία Στυλιανού Θεοδώρου
Ταμίας: Κυριάκος Ανδρέου (Ιούνιος 2015 - Οκτώβριος 2016)
Ταμίας: Αθηνά Νεοφύτου (Νοέμβριος 2016 - Ιούνιος 2017)
Υπεύθυνη Εκδόσεων και Επικοινωνίας: Μαρία Γεωργίου
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και Μάρκετιγκ: Αθηνά Νεοφύτου (Ιούνιος 2015 - Οκτώβριος 2016)
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και Μάρκετιγκ: Αιμίλιος Ροτσίδης (Νοέμβριος 2016 - Ιούνιος 2017)
Υπεύθυνη Έρευνας, Διεθνών Σχέσεων και Βραβείων: Νατάσα Ιακωβίδου
Υπεύθυνη ΕΚΕ και Εκπαίδευσης: Έλλη Ματσούκα
   
                 
    2013 - 2015
Πρόεδρος: Γιώργος Παντελίδης
Αντιπρόεδρος: Έλενα Σταυρινού
Γραμματέας: Παναγιώτης Θρασυβούλου
Βοηθός Γραμματέας: Μαρία Στυλιανού Θεοδώρου
Ταμίας: Κυριάκος Ανδρέου
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και Μάρκετιγκ: Χάρις Αναστασιάδου
Υπεύθυνη Εκδόσεων και Επικοινωνίας: Βίκυ Χαραλάμπους
Υπεύθυνη Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων: Νατάσα Ιακωβίδου
Υπεύθυνη ΕΚΕ και Εκπαίδευσης: Μέλανι Μιχαηλίδου
      2011 - 2013
Πρόεδρος: Κρις Μαθά
Αντιπρόεδρος: Ανθή Ορνιθάρη (Ιούνιος 2011 - Σεπτέμβριος 2012)

Αντιπρόεδρος: Γιώργος Ασιήκαλης (Οκτώβριος 2012 - Ιούνιος 2013)

Γραμματέας: Έλενα Σταυρινού
Βοηθός Γραμματέας: Χάρις Αναστασιάδου
Ταμίας: Γιώργος Παντελίδης
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων και Μάρκετιγκ: Taleen Tchalikian

Υπεύθυνη Εκδόσεων και Επικοινωνίας: Κική Καλλή

Υπεύθυνος Έρευνας και ΔΣ: Γιώργος Ασιήκαλης (Ιούν 2011 - Σεπ 2012)

Υπεύθυνος Έρευνας και ΔΣ: Δημήτρης Δημητρίου (Οκτ 2012 - Ιου 2013)
Υπεύθυνη ΕΚΕ και Εκπαίδευσης: Μέλανι Μιχαηλίδου
   
                 
     
  Διοικητικό Συμβούλιο 2009 - 2011

     
2009 - 2011
Πρόεδρος: Κώστας Παπακύριακου
Αντιπρόεδρος: Ανθή Ορνιθάρη
Γραμματέας: Μαριάννα Σουγλίδου
Βοηθός Γραμματέας: Έλενα Σταυρινού
Ταμίας: Κρις Μαθά
Υπεύθυνη Εκδόσεων: Κική Καλλή
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων: Taleen Tchalikian
Μέλος: Γιώργος Ασιήκαλης
Μέλος: Γιώργος Παντελίδης 

   
                 
    2007 - 2009
Πρόεδρος: Αρτέμης Αρτεμίου (Ιούνιος 2007 - Ιούνιος 2008)
Πρόεδρος: Κώστας Παπακύριακου (Ιούλιος 2008 - Ιούνιος 2009)
Αντιπρόεδρος: Κώστας Χόππας
Γραμματέας: Κώστας Παπακυριάκου (Ιούνιος 2007 - Ιούνιος 2008)
Γραμματέας: Μαριάννα Σουγλίδου (Ιούλιος 2008 - Ιούνιος 2009)
Βοηθός Γραμματέας: Μαριάννα Σουγλίδου (Ιούνιος 2007 - Ιούνιος 2008)
Βοηθός Γραμματέας: Κική Καλλή (Ιούλιος 2008 - Ιούνιος 2009)
Ταμίας: Γιώργος Ασιήκαλης
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων: Κρις Μαθά
Υπεύθυνη Εκδόσεων: Έλενα Σταυρινού
Μέλος: Ανθή Ορνιθάρη
Μέλος: Φίλιππος Σώσειλος 

      2005 - 2007
Πρόεδρος: Αρτέμης Αρτεμίου
Αντιπρόεδρος: Κώστας Χόππας
Γραμματέας: Κώστας Παπακύριακου
Βοηθός Γραμματέας: Ανθή Ορνιθάρη
Ταμίας: Γιώργος Ασιήκαλης
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Φίλιππος Σώσειλος 
Υπεύθυνη Εκδόσεων: Κρις Μαθά
Μέλος: Αυγή Μυλωνά (Ιούνιος 2005 - Ιούλιος 2006)
Μέλος: Μαρίνα Ιωάννου (Ιούνιος 2005 - Ιούλιος 2006)
Μέλος: Χάρης Κούλλουρος (Αύγουστος 2006 - Ιούνιος 2007)
Μέλος: Έλενα Σταυρινού (Αύγουστος 2006 - Ιούνιος 2007)

   
                 
    2003 - 2005
Πρόεδρος: Αρτέμης Αρτεμίου
Αντιπρόεδρος: Αυγή Μυλωνά
Γραμματέας: Ανθή Ορνιθάρη
Βοηθός Γραμματέας: Στέλλα Αντωνιάδου
Ταμίας: Κώστας Χόππας
Υπεύθυνος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων: Γιώργος Ασιήκαλης
Μέλος: Κώστας Παπακύριακου
Μέλος: Μαρίνα Ιωάννου
Μέλος: Σώτος Σιακίδης (Ιούνιος 2003 - Ιούλιος 2004)
Μέλος: Φίλιππος Σώσειλος (Αύγουστος 2004 - Ιούνιος 2005)

      2001 - 2003
Πρόεδρος: Αρτέμης Αρτεμίου
Αντιπρόεδρος: Αυγή Μυλωνά
Γραμματέας: Κώστας Παπακύριακου (Ιούνιος 2001 - Ιούλιος 2002)
Γραμματέας: Ανθή Ορνιθάρη (Αύγουστος 2002 - Ιούνιος 2003)
Βοηθός Γραμματέας: Ανθή Ορνιθάρη (Ιούνιος 2001 - Ιούλιος 2002)
Βοηθός Γραμματέας: Στέλλα Αντωνιάδου (Αύγουστος 2002 - Ιούν 2003)
Ταμίας: Κώστας Χόππας
Μέλος& Υπεύθυνος Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων: Ανδρέας Σαμουήλ
Μέλος& Υπεύθυνη Εκδόσεων: Στέλλα Αντωνιάδου (Ιούν 2001 - Ιουλ 2002)
Μέλος: Κώστας Παπακύριακου (Αύγουστος 2002 - Ιούνιος 2003)
Μέλος: Κωνσταντίνα Κυριάκου
Μέλος: Μαρίνα Ιωάννου
Μέλος: Γιώργος Ασιήκαλης (Αυγούστος 2002 - Ιούνιος 2003)

   
                 
    1999 - 2001
Πρόεδρος: Φίλιππος Παττούρας (Ιούνιος 1999 - Οκτώβριος 1999)
Πρόεδρος& Υπευθ. Εκδόσεων: Αρτέμης Αρτεμίου (Νοεμ 1999 - Σεπ 2000)
Πρόεδρος: Αρτέμης Αρτεμίου (Οκτώβριος 2000 - Ιούνιος 2001)
Αντιπρόεδρος& Υπευθ. Εκδόσεων: Αρτέμης Αρτεμίου (Ιουν 1999 - Οκτ 1999)
Αντιπρόεδρος& Γραμματέας: Κώστας Παπακύριακου (Νοεμ 1999 - Σεπ 2000)
Αντιπρόεδρος: Αυγή Μυλωνά (Οκτ 2000 - Ιουν 2001)
Γραμματέας: Κώστας Παπακύριακου (Ιούνιος 1999 - Οκτώβριος 1999)
Γραμματέας: Κώστας Παπακύριακου (Οκτώβριος 2000 - Ιούνιος 2001)
Βοηθός Γραμματέας: Αυγή Μυλωνά (Ιούνιος 1999 - Σεπτέμβριος 2000)
Βοηθός Γραμματέας: Στέλλα Αντωνιάδου (Οκτώβριος 2000 - Ιούνιος 2001)
Ταμίας: Κωνσταντίνα Κυριάκου
Υπευθ. Δημοσίων Σχέσεων: Μαρία Χρυσομιλά (Ιούνιος 1999 - Σεπτέμβριος 2000)
Υπευθ. Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων: Ανδρέας Σαμουήλ (Οκτ 2000 - Ιούνιος 2001)
Μέλος: Ανδρέας Σαμουήλ (Ιούνιος 1999 - Σεπτέμβριος 2000)
Μέλος: Ντίνος Χριστοφίδης (Ιούνιος 1999 - Σεπτέμβριος 2000)
Μέλος: Μαρία Χρυσομιλά (Οκτώβριος 2000 - Ιούνιος 2001)
Μέλος: Φίλιππος Παττούρας (Οκτώβριος 2000 - Ιούνιος 2001)
Μέλος: Κώστας Χόππας
   
  1997 - 1999
Πρόεδρος: Φίλιππος Παττούρας
Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Σαμουήλ
Γραμματέας: Μάριος Μελανίδης
Βοηθός Γραμματέας: Ανδρέας Στυλιανού (Ιούνιος 1997 - Οκτώβριος 1998)
Βοηθός Γραμματέας: Κώστας Παπακύριακου (Νοεμ 1998 - Ιούνιος 1999)
Ταμίας: Ντίνος Χριστοφίδης
Υπεύθυνος Εκδόσεων: Αρτέμης Αρτεμίου
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Μαρία Χρυσομιλά
Μέλος: Χρίστος Ταλιαδώρος
Μέλος: Χρίστος Κυθρεώτης
 
   
                 
   

1995 - 1997
Πρόεδρος: Χρίστος Ταλιαδώρος
Αντιπρόεδρος: Φίλιππος Παττούρας
Γραμματέας: Ανδρέας Σαμουήλ
Βοηθός Γραμματέας: Μάριος Μελανίδης
Ταμίας: Ντίνος Χριστοφίδης
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Γιούλα Κυριάκου
Υπεύθυνος Εκδόσεων: Αρτέμης Αρτεμίου
Μέλος:Φώτης Σαββίδης (Ιούνιος 1995 - Ιανουάριος 1996)
Μέλος: Χρίστος Κυθρεώτης (Φεβρουάριος 1996 - Ιούνιος 1997)
Μέλος: Γιάννης Χατζηγιάννης

      1993 - 1995
Πρόεδρος: Μίκης Σπαρσής
Αντιπρόεδρος: Ευστάθιος Κωνσταντινίδης (Ιούνιος 1993 - Σεπ 1994)
Αντιπρόεδρος: Χρίστος Ταλιαδώρος (Οκτώβριος 1994 - Ιούνιος 1995)
Γραμματέας: Χρίστος Ταλιαδώρος (Ιούνιος 1993 - Σεπτέμβριος 1994)
Γραμματέας: Φίλιππος Παττούρας (Οκτώβριος 1994 - Ιούνιος 1995)
Βοηθός Γραμματέας: Φίλιππος Παττούρας (Ιούνιος 1993 - Σεπ 1994)
Βοηθός Γραμματέας: Μάριος Μελανίδης (Οκτ 1994 - Ιούνιος 1995)
Ταμίας: Ντίνος Χριστοφίδης
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων: Ανδρέας Χριστοφίδης
Μέλος: Λουίζα Στυλιανίδου
Μέλος: Πάρης Σπανός
Μέλος: Ανδρέας Ασσιώτης

   
                 
    1992 - 1993
Ευστάθιος Κωνσταντινίδης
Χρίστος Ταλιαδώρος
Ντίνος Χριστοφίδης
Ανδρέας Χριστοφίδης
Λουίζα Στυλιανίδου
Ανδρέας Ασσιώτης
Φίλιππος Παττούρας
Μίκης Σπαρσής
Πάρης Σπανός
      1991 - 1992
Μάρκος Σπανός
Μίκης Σπαρσής
Ευστάθιος Κωνσταντινίδης
Ντίνος Χριστοφίδης
Λουίζα Στυλιανίδου
Ανδρέας Χριστοφίδης
Χρίστος Ταλιαδώρος