Συνδεδεμένο Μέλος (Associate Member)

 

Κριτήρια

1.  Kάτοχος πρώτου πτυχίου ή/και μεταπτυχιακού από Πανεπιστήμιο σε συναφή κλάδο με τον Τομέα Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει στο Εγχειρίδιο Πολιτικής τους συναφείς κλάδους με τον τομέα Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.

 Ή

2.  Άτομο με ακαδημαϊκή κατάρτιση κάτοχος πρώτου πτυχίου ή μεταπτυχιακού διπλώματος Πανεπιστημίου στον τομέα των Επιχειρήσεων όπως π.χ. Business Administration, Business Management, και  ασχολείται με θέματα Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού για περίοδο τουλάχιστο 3 χρόνων.  
                                          
Ή

3.  Άτομο το οποίο κατέχει διευθυντική θέση γραμμής (line manager) και χειρίζεται, μεταξύ άλλων,  θέματα Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού για περίοδο τουλάχιστον 5 χρόνων.

Ή

4.  Άτομο το οποίο εργάζεται στον Τομέα Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού για περίοδο τουλάχιστον επτά χρόνων.