Βοηθός Γραμματέας

 

Ανδρέας Σαββίδης
Head of HR 
Windsor Brokers
 
Κύριες Αρμοδιότητες:
- Βοηθά τον/την Γραμματέα στην εκτέλεση των καθηκόντων του/της.

 - Αναπληρώνει/ αντικαθιστά τον/τη Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας του/της .
-
Έχει ευθύνη για τα αρχεία του Συνδέσμου διασφαλίζοντας ότι υπάρχει ξεκάθαρη πολιτική και διαδικασίες για την αποτελεσματική διαχείριση των αρχείων και της αλληλογραφίας του Συνδέσμου.

-
Επιβεβαιώνει ότι τα διάφορα έγγραφα του Διοικητικού Συμβουλίου και η Σφραγίδα του Συνδέσμου ταξινομούνται και φυλάσσονται.

-
Επιβεβαιώνει ότι το Μητρώο των Μελών του Συνδέσμου ενημερώνεται ορθά και αποτελεσματικά.

-
Χειρίζεται όλα τα θέματα που αφορούν τις διαδικασίες έγκρισης αιτήσεων για εγγραφή νέων μελών, τις αποχωρήσεις και τις διαγραφές.

-
Διαχειρίζεται την υπηρεσία εξυπηρέτησης και υποστήριξης των μελών (συμπεριλαμβανομένης της ανταπόκρισης σε θέματα/ ερωτήματα των μελών).

- Παρακολουθεί τις εργασίες της Επιτροπής Συντονισμού περιοχών Λεμεσού & Πάφου και διασφαλίζει ότι ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του Συνδέσμου.
-
Αναλαμβάνει οποιεσδήποτε άλλες σημαντικές εργασίες που του /της ανατείθενται από τον/τη Γραμματέα ή/και τον/την Πρόεδρο.

 
Βιογραφία:
Ο Ανδρέας είναι σήμερα ΗR Executive στην Windsor Brokers, όπου είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη όλων των λειτουργιών Ανθρώπινου Δυναμικού στην εταιρεία. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού με Λογιστική και Μάστερ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού από το Middlesex University Business School London.
Ο Ανδρέας είναι Associate Member του Chartered Institute (CIPD) στο Ηνωμένο Βασίλειο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της CyHRMA που έχει την ιδιότητα του Βοηθού Γραμματέα.
Έχει πάνω από 11 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως η πρόσληψη, η διαχείριση ταλέντων, η διαχείριση των επιδόσεων, οι σχέσεις των εργαζομένων, η κατάρτιση και η ανάπτυξη, τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας, η ασφάλεια και το HRIS. Η τεχνογνωσία του στον κλάδο περιλαμβάνει τη λιανική, τη διανομή, τη διαβούλευση, την τεχνολογία και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
Ο Ανδρέας έχει διατελέσει Διευθυντής HR & Operations για τη Supernova Consulting, Υπεύθυνος Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης για τον Όμιλο Audeh, Σύμβουλος Ανθρώπινου Δυναμικού για την ACM Consultants και Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού για την FxPro.

 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ανδρέα Σαββίδη μέσω του LinkedIn: