Βοηθός Γραμματέας

 

Ανδρέας Σαββίδης
HR Manager 
Supernova Consulting
 
Κύριες Αρμοδιότητες:
- Βοηθά τον/την Γραμματέα στην εκτέλεση των καθηκόντων του/της.

 - Αναπληρώνει/ αντικαθιστά τον/τη Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας του/της .
-
Έχει ευθύνη για τα αρχεία του Συνδέσμου διασφαλίζοντας ότι υπάρχει ξεκάθαρη πολιτική και διαδικασίες για την αποτελεσματική διαχείριση των αρχείων και της αλληλογραφίας του Συνδέσμου.

-
Επιβεβαιώνει ότι τα διάφορα έγγραφα του Διοικητικού Συμβουλίου και η Σφραγίδα του Συνδέσμου ταξινομούνται και φυλάσσονται.

-
Επιβεβαιώνει ότι το Μητρώο των Μελών του Συνδέσμου ενημερώνεται ορθά και αποτελεσματικά.

-
Χειρίζεται όλα τα θέματα που αφορούν τις διαδικασίες έγκρισης αιτήσεων για εγγραφή νέων μελών, τις αποχωρήσεις και τις διαγραφές.

-
Διαχειρίζεται την υπηρεσία εξυπηρέτησης και υποστήριξης των μελών (συμπεριλαμβανομένης της ανταπόκρισης σε θέματα/ ερωτήματα των μελών).

- Παρακολουθεί τις εργασίες της Επιτροπής Συντονισμού περιοχών Λεμεσού & Πάφου και διασφαλίζει ότι ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του Συνδέσμου.
-
Αναλαμβάνει οποιεσδήποτε άλλες σημαντικές εργασίες που του /της ανατείθενται από τον/τη Γραμματέα ή/και τον/την Πρόεδρο.

 
Βιογραφία:
Ο Ανδρέας Σαββίδης, Υπεύθυνος Διοίκησης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού στην Supernova Consulting, έχει 9 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα. Είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή στρατηγικών Διαχείρισης και Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού που επιτρέπουν στην Supernova Consulting να διαχειρίζεται θέματα προσλήψεων, συνεχής εκπαίδευσης και διατήρησης της υψηλής απόδοσης του εργατικού δυναμικού δίνοντας κίνητρα ανέλιξης. Ο Ανδρέας έχει εργαστεί ως HR και Διοικητικός Λειτουργός για τον Όμιλο Audeh. Σε αυτά του τα καθήκοντα ο Ανδρέας ήταν υπεύθυνος για την πρόσληψη, ανάπτυξη, διατήρηση αρχείων προσωπικού, χειρισμό των προγραμμάτων εκπαίδευσης, ανάπτυξης και απόδοσης του προσωπικού καθώς και στην διατήρηση των ομαλών εργασιακών σχέσεων μεταξύ των υπαλλήλων, και την τήρηση πολιτικής και στρατηγικής της εταιρείας. Ο Ανδρέας κατέχει Πτυχίο στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και Λογιστικών καθώς και Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Ανθρώπινου δυναμικού από το Middlesex University Business School του Λονδίνου. Είναι ενεργό μέλος του Chartered Institute Personnel Development και μέλος του Κυ.Συ.Δ.Α.Δ.
 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Ανδρέα Σαββίδη μέσω του LinkedIn: