Ετήσια Γενική Συνέλευση

 

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου πραγματοποιείται κάθε χρόνο τον Ιούνιο αποκλειστικά για τα μέλη μας και αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για το Σύνδεσμο καθώς τους δίνεται η ευκαιρία να:
Ενημερωθούν για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε σχέση με τους στόχους του Συνδέσμου.
Ενημερωθούν για τους μελλοντικούς στόχους και επιδιώξεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ενημερωθούν για τον Οικονομικό Απολογισμό και την Έκθεση Ελεγκτών και να εγκρίνουν τους Λογαριασμούς του Έτους.
Εκλέξουν νέο Διοικητικό Συμβούλιο και να διορίσουν τους Ελεγκτές του Συνδέσμου (κάθε 2 χρόνια).
Ανταλλάξουν απόψεις γύρω από σημαντικά θέματα που αφορούν τον Σύνδεσμο.
Έχουν ενεργό συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και των δρώμενων του Συνδέσμου.

Ετήσια Γενική Συνέλευση 2020
Ετήσια Γενική Συνέλευση 2019
Ετήσια Γενική Συνέλευση 2018

Ετήσια Γενική Συνέλευση 2017

Ετήσια Γενική Συνέλευση 2016
Ετήσια Γενική Συνέλευση 2015
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 2015
Ετήσια Γενική Συνέλευση 2014
Ετήσια Γενική Συνέλευση 2013