Ετήσια Συνέδρια

 

Το Ετήσιο Συνέδριο αποτελεί τη μεγαλύτερη και πιο γνωστή εκδήλωση του Κυ.Συ.Δ.Α.Δ. που πλέον εντάσσεται στο πρόγραμμα κάθε επαγγελματία Ανθρώπινου Δυναμικού στη Κύπρο.

Ιστορική Αναδρομή:
Ετήσιο Συνέδριο 2019
Ετήσιο Συνέδριο 2018
Ετήσιο Συνέδριο 2017
Ετήσιο Συνέδριο 2016
Ετήσιο Συνέδριο 2015
Ετήσιο Συνέδριο 2014
Ετήσιο Συνέδριο 2012
Ετήσιο Συνέδριο 2011
Ετήσιο Συνέδριο 2010
Ετήσιο Συνέδριο 2009