Διαφημιστείτε μέσω του Συνδέσμου μας

 

Η τοποθέτηση διαφήμισης είναι ανοικτή σε οποιονδήποτε οργανισμό/παροχέα υπηρεσιών που επιθυμεί να προωθήσει  προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες στα μέλη του Κυπριακού Συνδέσμου Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και στο ευρύ κοινό, τα οποία είναι σχετικά με τον Τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η κάθε διαφήμιση υπόκειται σε διαθεσιμότητα και πρέπει να διέπεται από τις αρχές και τους στόχους του Συνδέσμου. Οποιοδήποτε υλικό θεωρείται ακατάλληλο και παραλείπει να συμμορφώνεται με τις αξίες του Συνδέσμου μπορεί να μη γίνει αποδεκτό.

Τα ακόλουθα εργαλεία διαφήμισης είναι διαθέσιμα μέσω του Κυπριακού Συνδέσμου Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού:


1. Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στα μέλη του Συνδέσμου
Μέσω αυτής της υπηρεσίας τα προϊόντα/πληροφορίες προωθούνται στα μέλη μας.

     Κατηγορία Κανονική Τιμή  
Τιμή για Οργανισμούς-Μέλη
   
    Αρχική αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος
 €150+ΦΠΑ
 €100+ΦΠΑ
    Υπενθύμιση (μέχρι 1 υπενθύμιση) 
 €100+ΦΠΑ
 €50+ΦΠΑ

Σημείωση: Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μηνύματος θα πρέπει να είναι σύντομο (όχι περισσότερο από 200 λέξεις) και μπορεί να περιέχει συνδέσμους ή φωτογραφίες που να παραπέμπουν σε ιστοσελίδα της διαφημιζόμενης εταιρείας. Επιτρέπεται η χρήση ενός διακριτικού λογότυπου της εταιρείας. Το ηλεκτρονικό μήνυμα δεν μπορεί να περιέχει συνημμένα.

2. Περιοδικό “Άνθρωπος και Εργασία”
Αποτελεί την κύρια έκδοση του Κυ.Συ.Δ.Α.Δ. και δημοσιεύεται δύο φορές το χρόνο. Εκδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή καθιστώντας το έτσι εύκολα προσβάσιμο σε ένα μεγάλο αριθμό αναγνωστών και εκδίδεται επίσης σε έντυπη μορφή για τα Μέλη και σημαντικούς εταίρους του Συνδέσμου.

Αυτό το γνωστό και έγκυρο περιοδικό μπορεί να αποτελέσει μέρος της στρατηγικής σας στην προώθηση των προϊόντων σας καθώς λαμβάνεται από 450 και άνω Μέλη του Συνδέσμου, Επαγγελματίες Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, Διευθυντικά Στελέχη, Ακαδημαϊκούς και Ερευνητές στην Κύπρο και στο εξωτερικό, καθώς επίσης και σε προσωπικότητες που καθορίζουν το μέλλον των επιχειρήσεων στην Κύπρο.


    Κατηγορία
   Τιμή  
   

 A. Πλήρεις Σελίδες :
     Τέσσερις Ειδικές σελίδες [1. Εσωτερική Σελίδα Εξωφύλλου, 2. Οπισθόφυλλο,
     3. Σελίδα 3 (δίπλα από την εσωτερική σελίδα εξωφύλλου) , και 4. Σελίδα 4
     (δίπλα από τα Περιεχόμενα) και  Κανονικές Εσωτερικές σελίδες) 
  

 €180 + ΦΠΑ 
     B. Μισές Σελίδες
 €120 + ΦΠΑ
     Γ. ¼ Σελίδες
 €90 + ΦΠΑ

Ειδικές Προσφορές/Εκπτωτικά Πακέτα:
Οργανισμοί-Μέλη: 30% έκπτωση σε όλες τις πιο πάνω κατηγορίες εκτός των Ειδικών Σελίδων
Πλήρη Μέλη: 20% έκπτωση σε όλες τις πιο πάνω κατηγορίες εκτός των Ειδικών Σελίδων (ασχέτως με τη σχέση που έχει με την εταιρεία. Μπορεί να είναι ο ο διοκτήτης ή υπάλληλος)
Τοποθέτηση 2 διαφημίσεων και δωρεάν τοποθέτηση 3ης διαφήμισης (της χαμηλότερης αξίας)


*Το λογότυπο της εταιρείας σας συμπεριλαμβάνεται στο ηλεκτρονικό μήνυμα/ ανακοίνωση όταν το περιοδικό δημοσιεύεται και κυκλοφορεί*


3. Διαφήμιση στην Ιστοσελίδα
Κάθε εταιρεία/ παροχέας υπηρεσιών μπορεί να τοποθετεί μια  διαφήμιση στην ιστοσελίδα λόγω περιορισμού του χώρου σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Ένας οργανισμός μπορεί να τοποθετήσει ένα banner ή μια διαφήμιση σε ένα συνεχές διάστημα μέχρι και 2 μηνών. Ακολούθως, ισχύει ένα κενό διάρκειας 2 εβδομάδων για τη συγκεκριμένη εταιρεία δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε άλλες εταιρείες/παροχείς να τοποθετήσουν τη δική τους διαφήμιση.

    Κατηγορία
Τιμή
 
     Banner/ Διαφήμιση – Αρχική Σελίδα
 €80+ΦΠΑ/ανά βδομάδα
 
     Banner/ Διαφήμιση – Άλλες Σελίδες
 €30+ΦΠΑ/ ανά βδομάδα
 
     Άλλη διαφήμιση μετά από διαβούλευση με τον Κυ.Συ.Δ.Α.Δ. 
 
   
 

4. Διαφήμιση Θέσεων Εργασίας

Δεν υπάρχει περιορισμός στην τοποθέτηση Διαφημίσεων Θέσεων Εργασίας στην Ιστοσελίδα. Η κάθε τοποθέτηση διαφήμισης θέσης εργασίας ισχύει για 21 ημέρες από την ημέρα τοποθέτησης ή μέχρι την προθεσμία υποβολής αιτήσεων – όποιο έρχεται πρώτο).

Κατηγορία
 Τιμή για Μέλη/ Μη-Μέλη
 Διαφήμιση – Ειδική Σελίδα Θέσεων Εργασίας 
 ΔΩΡΕΑΝ

Σχετική διαφήμιση αναφορικά με Θέσεις Εργασίας τοποθείται και στις σελίδες των Κοινωνικών Μέσων του Συνδέσμου (Σελίδα Facebook και Σελίδα Linkedin), μόνο εάν προηγηθεί η αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος στα μέλη (βλ. Σημείο 1)

5. Ευκαιρίες προώθησης υπηρεσιών/προϊόντων μέσω του Ετήσιου Συνεδρίου είτε ως Χορηγός είτε ως Εκθέτης. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες λίγους μήνες πριν το εκάστοτε Συνέδριο.


6. Διαφημίσεις από Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σχετικές με Μεταπτυχιακά στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού

Οι διαφημίσεις που σχετίζονται με πληροφορίες για Μεταπτυχιακά στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού απο Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και αναγνωρίζονται από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ., μπορούν να διανεμηθούν στα Μέλη του Συνδέσμου δωρεάν.